IZMENA ODLUKE O DODELI UGOVORA(1)

Odluka o obustavi postupka- rek. soba

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТР. СОБА 25.04. (1)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТР. СОБА 25.04. (2)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РЕК. СОБА 25.04. (1)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА РЕКОНСТРУКЦИЈА СОБА 2019.

КОН.ДОК.РЕК. СОБА 2019 , 2 ПАРТИЈЕ,

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2019

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ДОГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ

КОН. ДОК НАДСТРЕШНИЦА ТЕРЕНА ,2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ДОГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ .2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА,ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

КОН. ДОК ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, 2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ,.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2018,

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2018.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2017,

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ, ПЕЛЕТ,2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ, ПЕЛЕТ,2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА БЕЧИЋЕ, 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, , 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ, ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ,.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, СПОРТСКА ХАЛА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОДЛОГА 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СОЛАРНЕ КОЛЕКТОРЕ , 17.02. (1)

КОН. ДОК ПОДЛОГА ТЕРЕНА ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПОДЛОГЕ 17.02. 2017

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОЛЕКТОРЕ 14.02.(1)

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ , 03.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ,2017

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 02.02.(19)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 02.02.(20)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 31. 01.

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 31.01.(18)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ ,30. 01. (4)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 30.01.(17)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(16)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(14)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(15)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 27.01. (3)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 26.01. (2)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 25.01.(11) (1)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 25.01.(11)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 23.01.(10)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 18.01.( 7)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 20.01.(8)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 20.01.(9)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 13.01. (6)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 12.01. (4)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 12.01. (5)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 10.01.

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01. (II)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01. (III)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01.

КОНКУРСНА ДОК. СПОРТСКА ХАЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА СПОРТСКА ХАЛА 2017.

ИНТЕРНИ АКТ, ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ТЕЛЕВИЗОРИ У БОЈИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ, ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, КРЕВЕТИ, ПАРТИЈА 1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПОСТЕЉИНА – ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ТАБУРЕИ, ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ТВ

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ТВ ЈН 07-2016

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕЛЕВИЗОРИ, , 03.08.2016.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ТВ У БОЈИ , 03.08.2016

ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈН 07, ПАРТИЈА 6.

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА , ОПРЕМА

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПРЕМА (НАМЕШТАЈ) , 14.07.2016.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОПРЕМА ,14.07.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2016

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ,2016

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТИ ЗА ОГРЕВ , 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, БАЗЕН 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА БЕЧИЋЕ, 2016

Odluka o dodeli ugovora, izgradnja bazena 2016

Konkursna dokumentacija za prevoz dece 2016

Poziv za dostavljanje ponuda za prevoz dece 2016

UJN Pojasnjenja i dodatne informacije za bazen, 11.04.

Izmena i dopuna dokumentacije za bazen, 07.04.

UJN Pojasnjenja i dodatne informacije za bazen, 07.04.

Pojasnjenja i dodatne informacije vezane za bazen 5.4.2016

Odluka o dodeli ugovora, sanacija terena 2016

Pojasnjenja i dodatne informacije vezano za bazen 2016

Izmena i dopuna dokumentacije za bazen 2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru hemijsko ciscenje 2016

Poziv za dostavljanje ponuda sanacija sportskih terena 2016

Konkursna dokumentacija sanacija sportskih terena 2016

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JN 022016

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije, pojasnjenja, pitanja i odgovori

Poziv za dostavljanje ponuda za Izgradnju zatvorenog bazena 2016

Konkursna dokumentacija za Izgradnju zatvorenog bazena 2016

Odluka o dodeli ugvora za hemijsko pranje i peglanje 2016

Poziv za dostavljanje ponuda za hemijsko ciscenje i pranje 2016

Konkurs za hemijsko ciscenje i pranje 2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, dogradnja Golije, Euro Termik

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, projekat bazen 2015

Odluka o dodeli ugovora, Projekat Bazen 17.09.

Poziv za dostavljanje ponuda projekat bazen 07.09.

Konkursna dok za projekat bazen 2015 08.09

Izmenjena konkursna dokumentacija 4.9

III Izmena i dopuna kon.dok. izgradnja objekta, 03.09.2015

Druga izmena i dopuna kon dok dogradnja objekta, 03.09.2015

Izmena-dopuna-kon.dok-dogradnja-objekta, 03.09.2015

Pitanja-odgovori-kon.dok-dogradnja-objekta2015

Konkursna dokumentacija – dogradnja Golija 2015

Poziv za dostavljanje pounuda – dogradnja Golija 2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, Pelet 2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, hemijsko ciscenje 2015

Poziv za dostavljanje ponuda za pelet – 2015

Konkursna dokumentacija za pelet – 2015

Poziv za dostavljanje ponuda – hemijsko ciscenje 2015

Konkursna dokumentacija za pranje i peglanje 2015

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga prevoza 2015

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga prevoza 2015

Dogradnja i prekrivanje postojece terase u objektu “Golija” na Zlatiboru – Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumetaciju javne nabavke – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru – Produženje roka

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku radova – Dogradnja i pokrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku radova – Dogradnja i pokrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru